Πλήρες πακέτο: Social Media Marketing Plan

product_package_MPΠλήρες πακέτο: Social Media Marketing Plan

Η υπηρεσία αυτή αποτελεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της στρατηγικής marketing της εταιρίας σας στα social media. Ακολουθείται δομημένη μεθοδολογία για τη δημιουργία και υλοποίηση σχεδίων marketing στα social media με τα εξής στάδια:
social-networks-marketing-plan-methodology

Α. Ανάλυση κατάστασης – Social Media and Online Audit
Β. Σχεδιασμός στρατηγικής – Planning of Social Media Strategy
    α) Content strategy
    β) Goal and control points setting
Γ. Υλοποίηση – Διαχείριση ταυτότητας – Social Media Identity Set-up and Management
Δ. Έλεγχος και παρακολούθηση αποτελεσμάτων – Control and Outcome Monitoring

 Τι περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον το κάθε στάδιο του πλάνου Social Media Marketing:
Α. Ανάλυση Κατάστασης: Διευρεύνηση της υπάρχουσας κατάστασης όσον αφορά στα εξής:
 • Εταιρικό website: κατά πόσο είναι βελτιστοποιημένο για τις μηχανές αναζήτησης, αν έχει λειτουργίες social sharing, πόσο συχνά ανανεώνεται το περιεχόμενό του.
 • Παρουσία σε social media platforms: υπάρχει το brand στα κοινωνικά δίκτυα; Πού συγκεκριμένα; σε ποιο στάδιο είναι η παρουσία αυτή;
 • Αναφορές στο brand: πώς εμφανίζεται το brand και τι αναφορές γίνονται σε ειδήσεις, blog, microblog, forum κ.λπ. πηγές user-generated content, υπάρχει user-engagement;
 • Monitoring: σε τι βαθμό παρακολουθούνται και αναλύονται μεγέθη που αφορούν στο site (π.χ. επισκεψιμότητα) και στα social media (π.χ. user engagement).
 • Κινήσεις ανταγωνισμού.
Β. Σχεδιασμός στρατηγικής: Αφού έχει αναλυθεί η υφιστάμενη κατάσταση του brand και της εταιρίας στο Ίντερνετ, σχεδιάζεται η στρατηγική στα social media, πάντα με γνώμονα την ευθυγράμμισή της με τη γενική στρατηγική μάρκετινγκ της επιχείρησης. Ο σχεδιασμός πραγματοποιείται έτσι ώστε να δημιουργούνται οι μέγιστες συνέργειες.
 • Μήνυμα: Αποσαφηνίζεται το μήνυμα που θα επικοινωνηθεί προς το κοινό.
 • Στοχοθέτηση: Ορίζονται οι στόχοι (ποσοτικοί και ποιοτικοί), π.χ. προς την κατεύθυνση της αύξησης της εμπλοκής (engagement) του πελάτη προς το brand.
 • Σχεδιασμός τακτικών: Εξειδικεύεται το στρατηγικό σχέδιο σε τακτικές, social media mix, content strategy. Επιλέγονται τα κατάλληλα κοινωνικά δίκτυα (online communities, blogs, microblogs, forum, wiki, video-sharing platforms, κ.λπ.), τα οποία εξυπηρετούν τη στρατηγική μάρκετινγκ. Καθορίζονται τα εργαλεία και οι επιμέρους στόχοι του πλάνου μάρκετινγκ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
 • KPIs: Καθορίζονται οι δείκτες μέτρησης (KPI) και προσδιορίζεται πώς θα μετρηθεί το ROI. Ορίζονται το χρονικό πλαίσιο υλοποίησης και τα σημεία ελέγχου.
 • Βελτιώσεις: Προτείνονται βελτιώσεις στο εταιρικό website για την προσαρμογή του στη στρατηγική social media και την επίτευξη των συνεργειών.
Γ. Υλοποίηση – Διαχείριση ταυτότητας:
 • Δημιουργούνται λογαριασμοί στα κοινωνικά δίκτυα που έχουν επιλεγεί, με κατάλληλο οπτικό σχεδιασμό (visual) και λειτουργική προσαρμογή (π.χ. tab στο facebook, widget και σελίδες στο blog).
 • Παράγεται το αρχικό περιεχόμενο, σύμφωνα με τα εργαλεία που έχουν καθοριστεί, π.χ. πρωτότυπα κείμενα, slides, διαγωνισμοί, διαφημιστικά μηνύματα (όπως σε Google Adwords).
 • Ανεβάζεται το περιεχόμενο στις σελίδες και προωθείται.
 • Πραγματοποιείται συνεχής και συστηματική ενημέρωση, παρακολούθηση και αλληλεπίδραση με τους χρήστες. Βασικός σκοπός είναι η επιτυχημένη υλοποίηση των στόχων που έχουν τεθεί. Για παράδειγμα, οι σύμβουλοί μας αναλαμβάνουν τη δημοσίευση blog post, την απάντηση σε σχόλια και ερωτήσεις χρηστών, την ανάπτυξη του αριθμού των χρηστών που διαβάζουν το blog, τη σύνδεση του blog με το facebook page κ.λπ.
Δ. Έλεγχος και παρακολούθηση αποτελεσμάτων:
 • Παρακολουθείται η πορεία υλοποίησης της πλάνου μάρκετινγκ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
 • Γίνεται τακτική μέτρηση των KPI που έχουν καθοριστεί.
 • Προτείνονται προσαρμογές της στρατηγικής και των τακτικών στα νέα δεδομένα.
Το πακέτο social media marketing plan αναλαμβάνουν να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν έμπειροι social media experts. Σε κάθε στάδιο χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα εργαλεία λογισμικού (software tools) για την ανάλυση, το σχεδιασμό, την παρακολούθηση και τον εμπλουτισμό της παρουσίας σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες και προσαρμογή στις δικές σας ανάγκες, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας!


{jcomments off}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

What is 15 + 3 ?
Please leave these two fields as-is: