Πακέτο διαχείρισης: Διαχείριση και ενημέρωση περιεχομένου (content management)

product_package_CMΠακέτο διαχείρισης: Διαχείριση και ενημέρωση περιεχομένου (content management)

Το πακέτο υπηρεσιών content management εστιάζει στο ότι είναι σημαντικό να ενημερώνονται συστηματικά οι επαγγελματικές σελίδες με πλούσιο και πρωτότυπο περιεχόμενο που ενδιαφέρει το κοινό-στόχο και δημιουργεί user-engagement.
  • Δημιουργία παρουσίας σε social media, εφόσον δεν υπάρχει, ή ανασχεδιασμός/βελτίωση της υπάρχουσας παρουσίας (π.χ. σελίδα στο facebook).
  • Συστηματική ενημέρωση περιεχομένου στα παραπάνω μέσα και εμπλουτισμός περιεχομένου με νέο πρωτότυπο υλικό.
  • Εμπλοκή σε διάλογο με τους χρήστες, κυρίως μέσω απάντησης σε comments αλλά και με άλλους τρόπους (π.χ. δημοσίευση ερώτησης ή δημοσκόπησης στο facebook fan page).
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση στοχευμένων διαφημιστικών εκστρατειών στο Google (AdWords) και στο Facebook (Ads, campaigns). Παρακολούθηση, μέτρηση αποτελεσματικότητας και βελτιστοποίηση της διαφήμισης.

Για περισσότερες πληροφορίες και προσαρμογή στις δικές σας ανάγκες, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας!

{jcomments off}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

What is 13 + 7 ?
Please leave these two fields as-is: